KeyHow  -  när invecklat blir utvecklat.

 

 


                    

Keyhow Gruppens Verksamhet

Keyhow Gruppen är en samling konsultbolag inom teknikutvecklingens framkant, med fokus på den teknikintensiva exportindustrins utvecklingsavdelningar. Vi är specialister på inbyggda system och det är vår affärsidé att erbjuda våra kunder högklassig kompetens inom detta område. Våra konsulter tar projektledaransvar och är specialister inom design och implementation för elektronik- och mjukvaru-system, test, verifiering, validering och projektledning samt CM.

    

Vår kvalitetspolicy

Keyhows affärsidé är att erbjuda den kompetens, de verktyg och de lösningar, som bäst möter våra kunders behov inom områdena utveckling, förvaltning och drift av system samt teknisk produkt utveckling.

Våra partners

Keyhow har ett nära samarbete med flera företag i vår och närliggande branscher. En kombination av Keyhows erfarna konsulter och våra samarbetspartners erfarenheter av olika projektåtaganden, möjliggör ett spännande och kompletterande erbjudande till våra kunder.

Våra konsulttjänster

Vårt erbjudande sträcker sig över ett brett område, både med avseende på de produkter och de teknik områden vi arbetar med. Några exempel på tjänster är projekthantering & projekt-ledning, kravhantering, realtidsbaserad utveckling, modellbaserad systemutveckling, test, verifiering och validering.